Stopař KVĚTEN 2019

May 09, 2019


Ahoj malí i velcí kamarádi, milí rodiče!

 

      Zdravím vás všechny na začátku května, všechny oddílové schůzky máme v naší klubovně u Labe. Opět apeluji na včasný příchod na schůzky, pozdní příchody nám trochu komplikují účast na hrách – jednáme o pronájmu hřiště na „bren ball“ u bazénu (odcházet budeme od klubovny společně hned po půl čtvrté). Stejně prosím i o včasné vyzvedávání dětí po schůzce. Někdy se stává, že spěchám na vlak na noční směnu, takže nemůžu zůstávat v klubovně. Děkuji za pochopení. I nám se prostory klubovny líbí a rádi zde trávíme volný čas.

      Minulou schůzku jsme se začali učit úplně nové dovednosti – s pádlem na řece. Nafoukli jsme pro vás náš oddílový raft a jeden (ze čtyř) člunů. Myslím, že to bylo velmi zábavné odpoledne. Nikomu z dětí nedovolíme vstup do člunu bez záchranné vesty. V těchto aktivitách budeme pokračovat. Letní tábor se koná na řece Sázavě, kde tyto dovednosti jistě využijeme.

      Velikonoční víkend ve Sloupu se velmi vydařil. Koloběžkové sjíždění lesem z rozhledny Jedlová bylo fakt super. Počasí nám opravdu velmi přálo. Reportáž o těchto akcích najdete na jiném místě Stopaře.

      Po dlouhé době byla zrušena plánovaná výprava – přihlášeny byly jen dvě děti, což je jistě málo (Hanička a Martin) – minimum je pět dětí. Byla to akce, která se sice kryla s tradiční Řípskou poutí, ale patrně vás odradily nepříznivé předpovědi počasí a dost možná vás ani nezaujala „Severočeská riviera pod Vlhoštěm“. Výpravu jsem zrušil – napsal TO i na internet, ale pokud jste nás někteří hledali v sobotu dopoledne na nádraží, tak se vám dodatečně omlouvám.

Nakonec jsme si ke Stvolínkám vyrazili v sobotu sami. Dojeli jsme auty po lesní cestě ke Hrázkému (někdy též Mlýnskému) rybníku. Potom jsme si prošli, po červené turistické značce, trasu kolem Kamenného mostu nad skalní výpustí Hrázkého rybníka se zbytky mlýna pod hrází rybníka. Obdivovali jsme koryto kanálu ve skále, kterým tekla voda z Dolanského do Hrázkého rybníka. Velmi romantická byla tůňka s jeskyní a Dolanským vodopádem. Na mostku nad výpustí Dolanského rybníka jsme si prohlíželi sochy Panny a Hastrmana, kdo ví, kde se tam vzaly. Červená turistická značka nás vedla dál kolem Dolanského

rybníka až k pomníčku mladého, teprve čtrnáctiletého, skauta, Jiřího Bělského (přezdívkou Mahagon), který zde, při pomoci mladším dětem, dne 23. 7. 2009 tragicky zemřel – při silné, nečekané, letní bouřce. Došli jsme až k jeskyni, kde jsme se otočili a vrátili se stejnou cestou k autům. Pěkná procházka.

     Doufám, že se potkáme ale v úterý odpoledne v klubovně na čarodějnickém reji u táboráku. Sledujte občas také aktuální informace na našich oddílových stránkách, kde se dozvíte případné změny či místa oddílových schůzek.

 

Četli jste, vy starší, o akci FUN TOM ve Svitavách? Koná se v termínu od 9. 5. do 12. 5. 2019. Jestli se přece jen rozhodnete do Svitav vyrazit, poplatek 900,- korun za vás uhradíme z oddílových prostředků. Čas kvapí, rozmýšlejte rychle!

 

      Rakousko 2019 – přihlášky jsou uzavřeny. Zálohy mají všichni zaplacené. Nakonec nás bude plný mini bus. Předběžný plán byl rovněž všem vydán. Už jen čekám na potvrzení rezervace ubytování a již dostanete veškeré platné informace k naší výpravě. Radostnou zprávou je, že máme přislíbenou dotaci ve výši 5.000 korun od Asociace TOM na dopravu a další dotaci ve výši 15.000 korun od Města Roudnice nad Labem na dopravu a ubytování. Dotace jsou pro děti – členy oddílu ve věku do 18 let (některé do 26 let). Všem účastníkům výpravy budou na konci akce veškeré náklady vyúčtovány a případné přeplatky vráceny. Připravte se na časný ranní odjezd – bude v 5:00 od roudnické galerie. Prosím ještě o dodržení termínu na doplatek ceny na dopravu a ubytování včetně zálohy na vstupy a lanovky (viz návrh itineráře). Dotace dostaneme až po akci. Podmínkou je též písemný souhlas ředitele školy s uvolněním žáků na tuto akci. Toto zajistím a obstarám já (Hroch).

 

      Letní tábor 2019 – základnou pro letní tábor bude Smrčná (u Světlé nad Sázavou), kde jsme pořádali letní tábor v letech 2011, 2012 a 2013. Termín letního tábora bude od neděle 28. července 2019 do neděle 11. srpna 2019.

Stále ještě někteří neodevzdali PŘIHLÁŠKU - SMLOUVU na tábor. Je to vaše jediná podmínka, jediný úkol. Prosím, napravte to, co nejdříve. Bez přihlášky neobdržíte další informace ani pokyny na tábor. Prostě nejste přihlášení. A vůbec nezáleží na tom, zda máte už zaplaceno. Termín odevzdání přihlášek byl pro členy oddílu do konce dubna 2019. Během čtrnácti dnů budeme rozesílat další informace k táboru.

Zálohu 1.000 korun bude třeba uhradit do konce května 2019 nebo dle dohody. Cena tábora zůstává stejná jako vloni, tedy 4.200,- korun (členové oddílu mají slevu 400 korun – cena 3.800,- korun). Doplatek do konce června 2019.

Na požádání vystavíme fakturu či jiný doklad pro získání příspěvku od vašeho zaměstnavatele. Stačí zaslat fakturační údaje.

Instruktorská sleva pouze pro instruktory, kteří se účastní víkendových akcí během klubového roku (bude jim sdělena osobně, na některé výpravě oddílu).

Veškeré informace dostanete (doufám) do konce měsíce května na email, který jste uvedli v přihlášce. Pokud jste žádný neuvedli, prosím o doplnění.

 

Jarní výzva pro všechny členy oddílu bez rozdílu věku. Platí od 1. dubna 2019 do 30. června 2019. Opět jsou dva druhy sportování – jízda na kole a aktivní jízda na kanoi či na člunu (pádlování).

Jízda na kole: 100 kilometrů. Jízda na plavidle: 10 kilometrů. Opět platí pravidlo účasti VŽDY nejméně dvou členů oddílu. Prosím o odevzdání podepsaných lístků s „ujetými“ kilometry.

 

Přejeme všem slunný a teplý květen. Kamarádovi Lukáši Hodkovi přeji pevnou ruku při tahání maturitních otázek a hlavně pohotové odpovědi, tak, aby byla „zkouška dospělosti“ úspěšná. Držíme Ti palce Hoďasi!

 

                                                          Vratislav Florián – Hroch, vedoucí oddílu.

 

 

 

 

 

 Hroch

Share