O nás

Kontakty

E-mail: tom19029@seznam.cz

Hlavní vedoucí oddílu: Vratislav 'Hroch' Florián: 724 110 718

Vedoucí oddílu, jediný člověk, který má rozum: Jitka Floriánová: 775 161 681

Oddílová vedoucí, game master: Jitka Pomykaczová: 607 164 857

Číslo oddílového účtu

Bankovní spojení na náš oddíl: účet 0102893313/0300 ČSOB (divize Poštovní spořitelna)

Klubová činnost

Členem našeho turistického oddílu se může stát prakticky jakékoliv dítko školního věku.

Schůzky oddílu probíhají během školního roku pravidelně každý čtvrtek od 15:30 do 17:00. Máme klubovnu za mostem, v malém oranžovém domečku, bývalé sauně, vedle sídla roudnických veslařů. Od dubna do června a od září do listopadu jsou schůzky prakticky jen tam - sraz i ukončení. V zimních měsících se scházíme v klubovně jen jednou v měsíci, jinak chodíme do tělocvičny na druhé základní škole. Dále pak vyrážíme na jednodenní, víkendové i vícedenní výpravy, v zimě na hory a v létě na největší akci roku - tábor.

Klubový časopis Stopař

Od roku 1993 vychází náš oddílový časopis. Jmenuje se Stopař a vychází každý měsíc (s výjimkou 'hubených let' 2004/2005, kdy vycházel dvouměsíčně). Nejprve vycházel ve formátu A6, nyní jej kopírujeme ve velikosti A5. Při významných událostech vychází mimořádná čísla (například tábory, významné narozeniny našich členů...).

Vznik klubu

Vznik klubu sahá daleko před rok 1986, kdy Jitka vedla pionýrský oddíl Káňata při první základní škole v Roudnici nad Labem. Historie oddílu vedeného společně s Hrochem se píše od roku 1986. Od roku 1990 si pak říkáme Klub lesní moudrosti.

Historie klubu

Začínali jsme pracovat pod hlavičkou Pionýrské skupiny při 1. základní škole. Tuto organizaci jsme na přání většiny rodičů po roce 1989 opustili. Krátkodobě jsme byli členy organizace KONDOR (Konfederace nezávislých dětských organizací), potom KČT (Klub českých turistů), chvíli i zájmovým útvarem roudnického domu dětí. Od roku 1995 jsme členy Asociace turistických oddílů mládeže. Naše registrační číslo je TOM 19029.

25.narozeniny Klubu lesní moudrosti

Pětadvacet žádný věk, řeklo by se lehce…

Čtvrtstoletí na zádech, to však už zní těžce.“

Ano, právě 25.narozeniny oslavil vloni (2011) náš turistický oddíl. Jeho začátky se sice datuji ještě do „dávnějších“ let, ale rok 1986 je rokem založení společného oddílu, kdy jsem přišel do Roudnice nad Labem. Zpočátku to byl pionýrský oddíl Káňata, po revoluci turistický oddíl pod hlavičkou organizace KONDOR a od roku 1990 si říkáme Klub lesní moudrosti. Členy Asociace TOM jsme od roku 1995.

Máme za sebou 25 let činnosti oddílu, to je jistě důvod k malé rekapitulaci… Celkem bylo uspořádáno na 600 oddílových schůzek v celkové délce skoro 800 hodin, to je skoro 34 dní. Vyjeli jsme na 250 jednodenních výprav a na 130 vícedenních výprav. Za 25 let činnosti se v oddíle vystřídalo na 400 dětí všech věkových kategorií. Připravili jsme 16 zimních táborů, které se těší velké oblibě. Celkem jsme na horách strávili 110 dní a zúčastnilo se jich na 350 dětí, z nichž některé byli s námi opakovaně.

Za 25 let činnosti jsme připravili 25 letních táborů v celkové délce 375 dní a zúčastnilo se jich na 500 dětí, z nichž některé byli na táboře opakovaně.

Popsali jsme celkem 24 knih – kronik, kam lepíme fotografie, turistické vizitky a vše, co stojí za zmínku. Nezapomínejme ani na tři zahraniční výpravy, jednou do Slovinska a dvakrát do Itálie k moři. Materiálně i finančně nás podporuje naše mateřská Asociace TOM a musím uznat, že jsou nám příznivě nakloněni i naši radní…čerpáme i dotace od našeho města.

Za 25 činnosti prošlo oddílem více jak pět miliónů korun…

Myslím si, že smysluplné využívání volného času dětí je velmi záslužná činnost. Vždy jde však o perfektní spolupráci několika lidí…kamarádů. Všichni naši vedoucí vlastně vyrostli v řadách oddílu. Je na ně spolehnutí, takový letní tábor by bez nich ani nešel uspořádat. Jsou to kamarádi na které se nezapomíná. Není jich mnoho, všichni ale věnovali našemu oddílu kus života, většinu svého volného času, vlastní dovolenou. Velmi si jich  i jejich práce vážím. Každý však jednou skončí…bolestnější je, když odejde bez rozloučení, bez vysvětlení, ale takový už je život…a život jde dál a každý člověk je nahraditelný.

V roce 2005 jsme zcela omladili členskou základnu a zahájili projekt Klubíčko pro děti z mateřských škol. Dnes je „našim“ dětem od deseti do dvanácti let a známe se osobně téměř se všemi rodiči, což je více jak poloviční výhra.

25.rok činnosti byl obzvlášť úspěšný. Registrováno máme na 40 dětí, na schůzky chodí průměrně 28 dětí, s výpravami už je to ale slabší. Velmi vydařený byl zimní pobyt na Chatě U Lanovky ve ski areálu Rejdice. Skvělý byl letní tábor ve Smrčné na břehu řeky Sázavy, kde převzala na výtečnou „programové vedení“ dcera Jitka (absolventka dvou táborových škol Asociace TOM) a na funkci fotografa, kameramana a skvělého kluka do našeho týmu zapadl její Michal. A všichni, kteří jste viděli film z letošního tábora mi dáte jistě za pravdu.

Máme nové internetové stránky, které se snažíme pravidelně aktualizovat. Posuďte sami, naše adresa: http://tom-roudnice.cz(nová adresa).

Objevili jsme nový druh aktivní turistiky, ferátové lezení. Máme několik vlastních feritových setů, několik jsme si jich půjčili, díky výborným vztahům s náčelníkem, od roudnických skautů. Tímto chci poděkovat Sámovi a jeho klukům (Pepe a spol.), kteří nám umožnili si lezení a jištění vyzkoušet na jejich základně v parku.

Vzpomněl si na nás i roudnický KIWANIS club, kterému chci také poděkovat. Slíbili nám výtěžek z letošní haloweenské sbírky. Velmi milý dárek k našim narozeninám.

Děkuji všem kamarádům a kamarádkám, kteří nám fandí, jezdí s námi na tábory a na další oddílové akce jak jen jim to jejich pracovní povinnosti dovolí.

Děkuji rodičům našich oddílových dětí za důvěru se kterou nám své děti svěřují. Přejme si hlavně zdraví, štěstí, spokojené a veselé děti, neboť není nic důležitějšího než radost dětí.

Vratislav Florián – HROCH, vedoucí oddílu

30. výročí našeho oddílu (1986 - 2016)

30 let turistického oddílu v Roudnici nad Labem 

Na podzim roku 2016 tomu bylo právě třicet let, co jsem přišel za Jitkou do Roudnice nad Labem a začal jí pomáhat s vedením jejího turistického oddílu. Od února 1987 vedeme turistický oddíl již jako manželé. Počítám tedy historii našeho „společného“ oddílu právě od září 1986. Pracovali jsme pod hlavičkou pionýrské organizace při 1.ZŠ (ZDŠ), později chvilku pod Domem dětí, KČT a od května 1995 jsme členy Asociace turistických oddílů mládeže ČR, zkratka TOM – tomíci. Náš oddíl se jmenuje Klub lesní moudrosti. Scházíme se pravidelně jednou týdně na oddílových schůzkách, které probíhají na jaře a v létě venku, většinou u rozhledny. Na podzim a v zimě máme schůzky v tělocvičně na 2.ZŠ, díky dlouholeté a výborné spolupráci s panem ředitelem Jaroslavem Králem. Jednou měsíčně a někdy o víkendech se scházíme v naší nové (dva roky) klubovně v Domečku na Husově náměstí, kterou jsme získali díky paní ředitelce KZM Marii Imbrové a podpory našich radních, takže můžeme „tam bydlet – zatím – pět let“. Mají tam snad ale začít nějaké stavební úpravy a tak nám hrozí, že zas o klubovnu přijdeme.

Za těch třicet let prošly oddílem, tipuji, čtyři stovky dětí, dnes již chodí „děti našich dětí“, původních členů. Oddílem „protekly“ skoro tři milióny korun, máme podporu od naší mateřské organizace TOM, již několik let i od Města Roudnice nad Labem a dokonce i od rodičů našich členů. Všem vám, za vaši podporu děkuji, a vážím si jí. Mnoho dětí, které „vyrostly“ v našem oddílu s námi spolupracovaly i v dospělosti jako oddílový vedoucí. V současnosti již vedení oddílu a programovou náplň přebírá dcera Jitka. Uspořádali jsme na třicet letních táborů, dvacet zimních táborů, na kterých jsme strávili pět set šedesát dní, na jedno sto padesát víkendových výprav, kde jsme strávili více jak čtyři sta padesát dní, kolem jednoho sta jedno denních výletů, proběhlo kolem jedno sto dvacet schůzek oddílu a jedeme dál… Není to zásluha jednoho člověka, ale mnohdy celého týmu spolehlivých a obětavých lidí, kterým tímto také děkuji za jejich volný čas, který věnovali našemu oddílu.

V listopadu připravujeme v prostorách naší klubovny v Domečku na Husově náměstí malou výstavu fotografií, oddílových kronik či jiných „jistě důležitých oddílových artefaktů“, na kterou vás tímto srdečně zveme (výstava již skončila).

Rád bych pozval všechny bývalé členy pionýrského oddílu Káňata Jitky Tatíčkové a potom našeho společného oddílu na tuto výstavu. Budeme rádi, když si uděláte čas a přijdete se podívat. Pozvání platí samozřejmě pro všechny, kteří nás znají a fandí nám, pro rodiče našich nových členů i „starých“ členů, našich kamarádů a táborových spolupracovníků. Výstavu zahájíme v neděli 13. listopadu ve 14 hodin, otevřeno bude do 18 hodin. Další týden zde budeme v sobotu 19. listopadu od 14 do 17 hodin a potom ještě v neděli 27. listopadu od 14 do 18 hodin. Rádi vám výstavu ukážeme i v jiné dny, stačí zavolat.

 

Vratislav Florián – Hroch, vedoucí oddílu