Stanovisko Předsednictva Asociace TOM ke koronaviru:

March 11, 2020


Stanovisko vedení tomíků k dalšímu průběhu oddílové činnosti v době koronavirové

10. 3. 2020lukas.husekAsociace

Vážení kolegové, 

jsme si asi všichni vědomi toho, že situaci nelze podceňovat.
Sledujeme kroky úřadů a je nám jasné, že musíme respektovat všechna nařízení a příkazy.
Nedomníváme se však, že by při dodržení všech hygienických pravidel bylo nyní nezbytné plošně zakázat oddílovou činnost. Z nařízení vlády tuto nutnost neodvozujeme.
V souladu s liberální tradicí našeho spolku proto ponecháváme toto rozhodnutí v rukou vás, vedoucích oddílů.
Vyhodnoťte konkrétní situaci ve vašem městě, vesnici, proberte ji s rodiči vašich dětí, vyslyšte jejich mínění.

Co však doporučujeme velmi striktně:
Buďte v kontaktu s rodiči a ujistěte se, že do oddílu nechodí nyní dítě, které před tím pobývalo v rizikové oblasti (Itálie atd.). 
Dbejte i během akcí velmi důsledně hygienických zásad.
Dítě nebo vedoucího, který by vykazoval na oddílové akci známky nemoci (zvýšenou teplotu, resp. příznaky hojně zveřejňované ve veřejně dostupných zdrojích), izolujte, prosím, odešlete do domácí péče.
Nepořádejte oddílové bály, karnevaly, neúčastněte se prosím zásadně akcí, na které se vztahuje vládni zákaz.

předsednictvo Asociace TOM