Oddílové schůzky - pravidla po 10. květnu 2021

May 12, 2021


Zde jsou podrobná pravidla pro konání schůzek platná od 10. května 2021:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-0438.pdf

Pravidla pro naše oddílové schůzky:

Rušíme "přihlašovací formulář - schůzky se mohou zúčastnit všichni vedoucí a všechny děti - omezení platí pro 30 osob na činnost venku (nikoliv v klubovně). ALE...

Každé dítě - či vedoucí se musí prokázat, že absolvovat nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebodoloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2...

Jinými slovy - každé dítě (i vedoucí) MUSÍ předložit výsledek testu s negativním výsledkem nebo Čestné prohlášení, podepsané zákonným zástupcem nejdéle 72 hodin před datumem schůzky.

Bez tohoto potvrzení či čestného prohlášení NEBUDE dítěti či vedoucímu umožněna účast na oddílové schůzce.

Týká se květnových schůzek - čtvrtek 13. května, čtvrtek 20. května a čtvrtek 27. května 2021. Pokud ovšem nebude vydáno Ministerstvem zdravotnictví jiné omezení či jiná doporučení. V červnu ještě uvidíme...

Na každou schůzku bude nutné předložit potvrzení o negativním výsledku testu či čestné prohlášení předložit zvlášť, aby se tyto doklady mohly uschovat v oddílové dokumentaci.

Děkuji za pochopení a věřím, že i přes tato "papírová" opatření se na schůzku dostavíte včas a v hojném počtu.

Vratislav Florián HROCH - vedoucí oddílu