Mimořádné opatření MZ (ohledně testování na vícedenních akcích)

September 14, 2021


https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf


Přečtěte si, prosím článek 11 - ...jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

týká se nás zejména bod b) (nás vedoucích) a bod c) (účastníků)...nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat...pro účastníky pravidelných aktivit v neměnném kolektivu platí (test antigenní (RAT)...má platnost 7 dní.


článek I/16...bod b)...který provedl zdravotnický pracovník, nebo...c) ...očkování....nebo e)...test na místě.


Máte-li pochybnosti, či chápete články tohoto Mimořádného opatření (vydané 19. 8. 2021), dejte vědět. Pokud budou vydána nová či jiná pravidla, dáme vám ihned vědět. Děkuji za pochopení. Hroch