Konec termínu pro odevzdání příhlášek na letní tábor

April 22, 2021


Ahoj kamarádi, blíží se konec dubna a s ním i konečný den pro odevzdání přihlášek na letní tábor.

Připomínám, že je třeba přihlášku doručit na naší adresu - to snad zvládnou všichni. Potřebujeme všechny přihlášky fyzicky obdržet - samozřejmě řádně vyplněné a podepsané alespoň jedním z rodičů. Nepodepsané přihlášky (máme zatím dvě takové - necháme při nejbližší příležitosti podepsat dodatečně). Snažte se tento termín opravdu dodržet, neboť náhradníci již čekají na volná místa. Máte tedy ještě týden. Děkuji za pochopení.

S přihláškou je také potřeba zaplatit zálohu na letní tábor - alespoň ve výši 1.000 korun na účet oddílu nebo hotově, příjmový doklad vyplníme na počkání. Vratislav Florián Hroch, vedoucí oddílu